W intencji nawrócenia męża oraz jego przemianę serca i powrót do żony i dzieci. Uleczenie jego psychiki.

Beata Malska
Ropczyce

Płomień świecy wygasł.

Zapal ponownie świecę
Data zapalenia świecy do intencji: 2020.07.07
Płonąła do: 2020.09.01
Ilość wyświetleń: 113

Intencja umocniona 4 razy

Twój wpis do intencji .

„Niechaj Was Bóg błogosławi i strzeże, niechaj Bóg rozpromieni Oblicze Swe nad Wami i niech obdarzy Was Swoją łaską, niechaj zwróci ku Wam Oblicze Swoje i niechaj Was obdarzy pokojem.” Lb. 6, 24-26. Jest to Błogosławieństwo Boga z Pisma Świętego z Księgi Liczb, które zakończone jest następującymi słowami Boga: „Tak będą wzywać Imienia Mojego nad Izraelitami a Ja im będę błogosławił.” Lb. 6, 27

Róża, Polska

Wyraź Swoją intencję , nie kryj jej w Sobie - wpisz i zapal świecę Niech będzie widoczna dla wszystkich
Wpisz intencję
Zobacz wszystkie intencje
NASTĘPNA POPRZEDNIA
gdzie wpisać intencje , zapalić świecę