Proszę o siłę i moc , która pozwoli mi pozbyć się nałogu palenia papierosów . Mój nałóg trwa wiele lat , a ilości dziennie wypalonych papierosów są przerażające .Proszę wszystkich , którzy przeczytają moją intencję o modlitwę za mnie , za siłę wewnętrzną , która pozwoli mi wytrwać bez nałogu . Bardzo mi zależy na odstawieniu nikotyny ale cały czas brakuje mi silnej woli . Amen

Nałogowiec
PRZESTAĆ PALIĆ

Płomień świecy wygasł.

Zapal ponownie świecę
Data zapalenia świecy do intencji: 2018.04.30
Płonąła do: 2021.04.14
Ilość wyświetleń: 959

Intencja umocniona 65 razy

Twój wpis do intencji .

Wspieram , jestem całym sercem przy Tobie

Joanna, Malborrk

Jako modlitwę o uwolnienie od nałogu palenia papierosów polecam modlitwę do Świętego Rocha, któremu Bóg przez pośrednictwo Anioła powiedział, że każdy kto poprosi Boga za wstawiennictwem Świętego Rocha o oddalenie morowego powietrza fizycznego lub duchowego zostanie wysłuchany o ile odzyskane zdrowie nie przeszkodzi mu w osiągnięciu szczęścia wiecznego. Fizyczne morowe powietrze to choroby, zaś duchowe morowe powietrze to grzechy na przykład nałóg. Bóg pragnie byśmy żyli w wolności zatem na pewno zostaniesz wysłuchany, bo modląc się przez wstawiennictwo Świętego Rocha Bóg dotrzyma złożonej Mu obietnicy oddalenia morowego powietrza. Polecam więc jako Orędownika Świętego Rocha. Dzisiaj 16 sierpnia jest wspomnienie Świętego Rocha. „Niechaj Cię Bóg błogosławi i strzeże, niechaj Bóg rozpromieni Oblicze Swe nad Tobą i niech obdarzy Cię Swoją łaską, niechaj zwróci ku Tobie Oblicze Swoje i niechaj Cię obdarzy pokojem.” Lb. 6, 24-26. Jest to Błogosławieństwo Boga z Pisma Świętego z Księgi Liczb, które zakończone jest następującymi słowami Boga: „Tak będą wzywać Imienia Mojego nad Izraelitami a Ja im będę błogosławił.” Lb. 6, 27

Róża, Polska

umacniam i pomdlę się o silną wolę dla ciebie , która pomoże ci rzucić palenie.

Urszula, Międzyzdroje

WZ

Diana , kielce

Wzmacniam

Barbara , Zory

Wzmacniam

Barbara , Zory

wspieram

Aldona, .

Wyraź Swoją intencję , nie kryj jej w Sobie - wpisz i zapal świecę Niech będzie widoczna dla wszystkich
Wpisz intencję
Zobacz wszystkie intencje
NASTĘPNA
gdzie wpisać intencje , zapalić świecę