MODLITWY

MODLITWA 
Modlitwa to wewnętrzna rozmowa skierowana do Boga,  przyjmująca różną formę w zależności od pragnień modlącego się . Modlitwa  jest składową kilku intencji ( pragnień ). Przykładem niech będzie modlitwa poranna . To powitanie Boga , wysławienie Go i prośba o dobry dzień ( zdrowie , siłę
Modlitwa może przyjmować różne formy . Miejsce modlitwy nie ma znaczenia . Może odbywać się w każdym miejscu . Przy modlitwie istotne jest jednak skupienie, należyta powaga i umysłowe zaangażowanie . Często odbywa się w pozycji klęcznej  na znak pokory i poddania .  Jest kilka podstawowych rodzaii  modlitwy :  błagalna ( prosząca – różne intencje ),:  własna ( swoje słowa i ich kolejnośc w zależności w jakiej intencji ) , modlitwa dziękczynna-podziękowanie za określone łaski ( np.na zdrowiu , w chorobie , za męża , żonę , materialne dobra , oceny w szkole, zdane egzaminy  i wiele innych) . Warto składać modlitwy dziękczynne – intencją ich jest podziękowanie , które uspokaja duchowo i występuje coś w rodzaju zamkniętej sprawy i sumienia bez długu- jest to bardzo wazne dla wewnętrznego spokoju, którego brak może skutkować na zdrowiu . Kolejne rodzaje modlitwy to hołdowanie , adoracja ( modlitwa adoracyjna , adoracji ), modlitwa poranna , wieczorna ( modlitwa  w formie dziękczynnej np. za cały dzień z elementem proszącym – o spokojną noc ) i wiele innych . W zależności od modlitwy wyrażamy w niej Swoje określone intencje . Przykładowo w modlitwie proszącej występuje intencja o coś  i nadzieja otrzymania tego  ( w zależności może to być zdrowie  , miłość , wyjście z choroby , spokój ). Może być to modlitwa w intencji o kogoś bliskiego (dziecko , wnuczkę – a , mamę , tatę , siostrę , brata , babcię , dziadka , osoby inne którym chcemy aby się cos udał , powiodło w czymś .)  Wiara w modlitwę  i intencje jest w stanie przynieść oczekiwany  skutek .

Przeczytaj artykuł o modlitwie .

gdzie wpisać intencje , zapalić świecę