INTENCJE

Intencje ( łac. intentio ) . W religii katolickiej prośba do Boga . Najczęściej w intencji za kogoś  lub za samego Siebie . Intencje to bardzo świadome działanie umysłowe posiadające swoją siłę i odzwierciedlenie w realnej rzeczywistości w przyszłości (materializm intencji) .  Intencja to nic innego jak pragnienie - dążenie .  Zapisana i przedstawiona nabiera mocy, nadaje bieg określonym wydarzeniom  ( najczęściej podświadome kieruje działaniem naszym i innych  bez realnej wiedzy na to , że tak się dzieje , jest w podświadomości ) 
Siła intencji jest proporcjonalnie zależna od Naszego zaangażowanie i chęci . Intencje wpisane z całą pewnością mają większą moc niż te zaledwie wypowiedziane bardzo ulotne lub te tkwiące w Nas i Naszych zamysłach , które w zasadzie nigdy nie ujrzą światła dziennego .  Do intencji warto dodać modlitwy i zapalić świecę. Nabierają one wówczas moc i są silne .

gdzie wpisać intencje , zapalić świecę