Odstąpienie od umowy przez konsumenta

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

W przypadku dokonania zamówienia usługi zapalenia wirtualnej świecy jako konsument Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym umowa o świadczenie usługi wirtualnej świecy została zawarta tj. od dnia otrzymania od Operatora potwierdzenia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę, to jest: Sententia LTD, adres: 40 Bloomsbury Way, WC1A 2SE London o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie, wysłanego pocztą lub doręczonego bezpośrednio do naszej siedziby na piśmie.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie serwisu wintencji.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, po potrąceniu wynagrodzenia za usługę wykonaną do chwili odstąpienia od umowy. Kwota nie podlegająca zwrotowi jako wynagrodzenie za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy stanowi stawkę dzienną za świadczenie usługi pomnożoną przez ilość dni świadczenia usługi do odstąpienia od umowy. Stawka dzienna za świadczenie usługi stanowi natomiast wynik dzielenia opłaty za usługę przez ilość dni abonamentu (palenia się wirtualnej świecy i widoczności intencji).

Zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazaliście Państwo dane i numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu, wnosząc o dokonanie zwrotu płatności tą drogą; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

gdzie wpisać intencje , zapalić świecę